Share on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on Tumblr

Доля акций в портфелях инвесторов (%)


Источник: AAII

 

Доля «кэша в портфелях инвесторов (%)


Источник: AAII

Share on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on Tumblr